Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
นางเบญจวรรณ เมืองเชียงหวาน
นักวิการศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางมินตรา สวยสม
ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหลักแก้ว
Responsive image
Responsive image
นางสาวสมาพร ศรีอ่ำ
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลานช้าง
Responsive image
นางสาววาลิกา เกตุนาค
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่ทางข้าม
Responsive image
นางสาวสุภานี สวยสม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองสำโรง
Responsive image
Responsive image
น.ส.นภสร แก้วบริสุทธิ์
ผดด.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหลักแก้ว
Responsive image
Responsive image
น.ส.นันทวรรณ สุธรรมา
คนงานทั่วไป
Responsive image
Responsive image
น.ส.ปรารถนา เดชมงคลเจริญ
คนงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

99 หมู่ที่ 6 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 0-3586-4082 โทรสาร : 0-3586-4090  อีเมล์ : admin@lakkaeo.go.th

Powered By lakkaeo.go.th