Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายบัญชา ชดช้อย
ปลัด อบต.หลักแก้ว
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางวิมล ปาณะดิษ
รองปลัด อบต.หลักแก้ว
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสมชาย โพธิ์ทอง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
นางสาวสาวิตรี สวยสม
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
Responsive image
นายธง คงมา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Responsive image
นางสาวรุ่งอรุณ ฤกษ์บุรุษ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวบุญญิสา ศรีนาค
ผช.จนท.ธุรการ
Responsive image
นางชนาภา พันธุ์เจริญ
ผช.จนท.ประชาสัมพันธ์
Responsive image
นายสมกิจ ธรรมสะอาด
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางอำพร ปิ่นวิเศษ
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวนลินี นวลพิจิตร
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายเอนก แสงสว่าง
นักการภารโรง
Responsive image
นางมณฑา เรือนแป้น
แม่บ้าน
Responsive image
นายสำเลา งามสะอาด
คนงานดูแลสวน
Responsive image
นายคำรณ แจ่มฟ้า
คนงานดูแลสวน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

99 หมู่ที่ 6 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 0-3586-4082 โทรสาร : 0-3586-4090  อีเมล์ : admin@lakkaeo.go.th

Powered By lakkaeo.go.th