Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายโกมล แพทอง
ประธานสภา อบต.หลักแก้ว
Responsive image
Responsive image
นายสุเทพ แจ่มฟ้า
รองประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายบัญชา ชดช้อย
เลขานุการสภา อบต.
Responsive image
นายสำรวย ประเสริฐศรี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายสมบัติ แก้ววิเศษ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายยุทธนา จำปาปน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายวีระศักดิ์ จระเณร
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายชูชีพ พึ่งน้อย
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นางน้ำวุ้น ผาสุกโก
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายเฉลิมวิทย์ ย่ำรุ่ง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายวิชัย คงมี
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายวิสูทธิ์ ยอดขำ
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายยุวชน จันทร์รักษา
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายทรงทรัพย์ แสงรื่น
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายอนุชา วุฒิอ่อน
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
นายเฉลย อำพันเรือง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
Responsive image
นายมนตรี บุรีทอง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

99 หมู่ที่ 6 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 0-3586-4082 โทรสาร : 0-3586-4090  อีเมล์ : admin@lakkaeo.go.th

Powered By lakkaeo.go.th