Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ก.พ. 2560 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.หลักแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกเก็บขยะอันตราย ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว
06 ก.พ. 2560 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.หลักแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2560
26 ม.ค. 2560 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.หลักแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
30 ธ.ค. 2559 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.หลักแก้ว ประกาศการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
28 ธ.ค. 2559 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.หลักแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และการชำระเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2560
15 ธ.ค. 2559 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.หลักแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
15 ก.ย. 2559 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.หลักแก้ว ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
12 ก.ย. 2559 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.หลักแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
06 เม.ย. 2559 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.หลักแก้ว ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
01 ม.ค. 2559 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ อบต.หลักแก้ว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

99 หมู่ที่ 6 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 0-3586-4082 โทรสาร : 0-3586-4090  อีเมล์ : admin@lakkaeo.go.th

Powered By lakkaeo.go.th