ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุตฯ 24/09/2561
เอกสารประกวดราคาการซื้อจัดซื้อเรือทองแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17ฟุตฯ 7/09/2561
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประจำเรือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/09/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7/08/2561
แบบ-ปปช.07-ของรถบรรทุกขยะ-ขนาด-1-ตัน 10/08/2561
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding-รถบรรทุกขยะ-ขนาด-1-ตัน 10/08/2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ) 10/08/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.7 21/12/2560
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง 18/05/2560
เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 2/10/2560
เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง18/05/2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ 12/04/2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 3 โครงการ 12/04/2560