หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม