หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุประจำปี

 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 7/08/2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ) 10/08/2561
เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 2/10/2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม