หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ เมษายน 2560
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ ตุลาคม 2560
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ เมษายน 2561
การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อบต.หลักแก้ว 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม