Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

     ตำบลหลักแก้ว เป็นตำบลหนึ่งใน 15 ตำบลของอำเภอวิเศษชัยชาญ ประกอบด้วย ตำบลไผ่วง ตำบลสาวร้องไห้ ตำบลตลาดใหม่ ตำบลคลองขนาก ตำบลห้วยคันแหลน ตำบลท่าช้าง ตำบล ศาลเจ้าโรงทอง ตำบลไผ่จำศีล ตำบลหัวตะพาน ตำบลบางจัก ตำบลม่วงเตี้ย ตำบลยี่ล้น ตำบลไผ่ดำพัฒนา ตำบลสี่ร้อย และตำบลหลักแก้ว มีการปกครองแบ่งเป็น 8 หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 16 คน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งในครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552

ที่ตั้ง
     สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 บ้านหลักแก้ว ถนนหลักแก้ว - คลองพูล ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
     ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตร

  
อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลตลาดใหม่, ตำบลห้วยคันแหลน
ตำบลนาคู
ตำบลบางจัก
ตำบลไผ่วง

เนื้อที่
     พื้นที่ประมาณ 25.08 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,675 ไร่

ภูมิประเทศ
     เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูน้ำหลาก และมีน้ำขังตลอดปี ในพื้นที่บางแห่งเหมาะสำหรับการทำการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และพืชผักสวนครัว 

สภาพดิน
     ตำบลหลักแก้ว ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน 4 กลุ่ม
     กลุ่มดินชุดที่ 1 ชุดดินบางเลน หมู่ที่ 4,5,7,8
     กลุ่มดินชุดที่ 3 ชุดดินบางเลน หมู่ที่ 1,2,3
     กลุ่มดินชุดที่ 6 ชุดดินบางเลน หมู่ที่ 1,2,3
     กลุ่มดินชุดที่ 19 ชุดดินบางเลน หมู่ที่ 1,3,6,7

จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน
     หมู่ที่ 1 บ้านคลองพูล 
     หมู่ที่ 2 บ้านห้วยรี
     หมู่ที่ 3 บ้านลาดหญ้าไทร
     หมู่ที่ 4 บ้านคลองสำโรง
     หมู่ที่ 5 บ้านหนองสองห้อง
     หมู่ที่ 6 บ้านหลักแก้ว
     หมู่ที่ 7 บ้านหลักแก้ว
     หมู่ที่ 8 บ้านวัดกรด


องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

99 หมู่ที่ 6 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 0-3586-4082 โทรสาร : 0-3586-4090  อีเมล์ : admin@lakkaeo.go.th

Powered By lakkaeo.go.th