Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกเก็บขยะอันตราย ของ... (21 ก.พ. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแม... (06 ก.พ. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การประกาศ... (26 ม.ค. 2560)  
ประกาศการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว ประจำ... (30 ธ.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนแ... (28 ธ.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครง... (15 ธ.ค. 2559)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง (15 ก.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ... (12 ก.ย. 2559)
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่ม... (06 เม.ย. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว (01 ม.ค. 2559)
ประกาศ เรื่อง ข่าวฝากประชาสัมพันธ์โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นป... (25 ธ.ค. 2558)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 (25 พ.ย. 2558)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (07 ก.ย. 2558)
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (07 ก.ย. 2558)
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (07 ก.ย. 2558)
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ... (07 ก.ย. 2558)
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้วอำ... (07 ก.ย. 2558)
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้... (07 ก.ย. 2558)
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (07 ก.ย. 2558)
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (07 ก.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครง... (15 ธ.ค. 2559)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต... (21 ก.ย. 2559)  
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนก... (25 ธ.ค. 2558)  
ประกาศ เรื่อง ประมูลลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด... (25 ธ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ... (17 ธ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ... (17 ธ.ค. 2558)
ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ... (17 ธ.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลหลักแก้ว

99 หมู่ที่ 6 ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : 0-3586-4082 โทรสาร : 0-3586-4090  อีเมล์ : admin@lakkaeo.go.th

Powered By lakkaeo.go.th